Mã bưu điện Việt Nam mới nhất

Ngày 29/12/2017, Bộ TT&TT ban hành Quyết định 2475/QĐ-BTTTT về Mã bưu chính quốc gia, áp dụng kể từ ngày 1/1/2018.

Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu chính Việt Nam bao gồm tập hợp 5 ký tự số, cụ thể:

  • 2 ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
  • 5 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Việt Nam quê hương tôi
Việt Nam quê hương tôi
Xem thêm tại: Wikipedia

Bảng giá DHL Express

Bài viết liên quan: