Giải pháp giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại kho vận tân cảng

Ngày 06/9/2021 CTy CP Kho vận Tân Cảng ban hành công văn hướng dẫn về chính sách, giải pháp về giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại kho CFS.


Đáng chú ý, từ ngày 13/9/2021 Kho vận Tân Cảng chính thức triển khai hệ thống quản lý kho hàng điện tử (eWMS) giao dịch chứng từ bằng lệnh giao hàng điện tử (eDO), đăng ký làm hàng, thanh toán trực tuyến.

Xem chi tiết brochure về hệ thống quản lý kho hàng điện tử

Bài viết liên quan: