Quy trình hướng dẫn xét duyệt giấy đi đường - Hà Nội

2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 tin mới về giấy đi đường

Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021

Công văn số 2796 ngày 21/8/2021 tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội