Công văn số 2796 ngày 21/8/2021 tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội