Bắt giữ gần 7.600 điện thoại nhập lậu mang nhãn hiệu iPhone, Samsung