Đoàn siêu xe trị giá hơn 1 triệu USD bị phá huỷ tại Philippines